Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Pruszcz Gdański w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański, gmina w województwie pomorskim, powiat gdański.

Powierzchnia gminy Pruszcz Gdański wynosi 144 km2, zajmuje 760 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Pruszcz Gdański zamieszkuje 32 184 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 171 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Pruszcz Gdański wynosi 224, jest 392 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Pruszcz Gdański. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Pruszcz Gdański prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Pruszcz Gdański.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Pruszcz Gdański: 144760
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Pruszcz Gdański: 0,36741
Lesistość w % w gminie Pruszcz Gdański: 3,92278
Ludność na 1 km2 w gminie Pruszcz Gdański: 224392
Liczba ludności ogółem w gminie Pruszcz Gdański: 32 184171
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Pruszcz Gdański: 27,634
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Pruszcz Gdański: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Pruszcz Gdański: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Pruszcz Gdański: 47,23-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Pruszcz Gdański: 86,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Pruszcz Gdański: 15987
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Pruszcz Gdański: 5,4648
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Pruszcz Gdański: 90,8-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Pruszcz Gdański: 8328
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Pruszcz Gdański: 2146
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Pruszcz Gdański: 1 022,7196
Przedszkola bez specjalnych w gminie Pruszcz Gdański: 2268
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Pruszcz Gdański: 371,7627
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Pruszcz Gdański: 95,8672
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Pruszcz Gdański: 10,053
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Pruszcz Gdański: 608413
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Pruszcz Gdański: 5 746-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Pruszcz Gdański: 5 523-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Pruszcz Gdański: 5 083-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Pruszcz Gdański: 99,5374
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Pruszcz Gdański: 82,4305
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Pruszcz Gdański: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Pruszcz Gdański: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Pruszcz Gdański: 99,5332
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Pruszcz Gdański: 82,4165

Źródłem danych statystycznych dla gminy Pruszcz Gdański jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Pruszcz Gdański, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Pruszcz Gdański. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.