Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Pruszcz Gdański  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Pruszcz Gdański

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Pruszcz Gdański.

Mapa Geoportal Pruszcz Gdański
Mapa z granicą gminy Pruszcz Gdański

Dane urzędu

Urząd Gminy Pruszcz Gdańskiul. Zakątek 1Juszkowo, 83-000

Tel: 58 6929400

Fax: 58 6929491

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UGPRGD/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Pruszcz Gdański: 2204042

Witryna: www.pruszczgdanski.pl

Władze lokalne: Wójt Magdalena Kołodziejczaksekretariat@pruszczgdanski.pl

Aktualności z gminy Pruszcz Gdański

Pobierz mapę gminy Pruszcz Gdański

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Pruszcza Gdańskiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Pruszcz Gdański to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Pruszcz Gdański na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Pruszcza Gdańskiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Pruszcza Gdańskiego

Gmina Pruszcz Gdański w liczbach

Powierzchnia gminy Pruszcz Gdański*

144 km2

760 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Pruszcz Gdański*

32 184 mieszkańców

171 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Pruszcz Gdański*

224 mieszkańców na km2

392 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Pruszcz Gdański

Geoportal Pruszcz Gdański prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Pruszcz Gdański, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Pruszcz Gdański.

Dostęp do danych Geoportalu Pruszcz Gdański

Jak powstał Geoportal gminy Pruszcz Gdański?

Geoportal Pruszcz Gdański powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Pruszcz Gdański, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Pruszcz Gdański.

Geoportal Pruszcz Gdański umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Pruszcz Gdański oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Pruszcz Gdański, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Pruszcz Gdański

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Pruszcz Gdański?

Informacje na Geoportalu Pruszcz Gdański

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Pruszcz Gdański?

Korzyści z Geoportalu Pruszcz Gdański

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Pruszcz Gdański?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Pruszcz Gdański.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Pruszcz Gdański łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Pruszczu Gdańskim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Pruszcza Gdańskiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Pruszcz Gdański, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Pruszcz Gdański oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Pruszcz Gdański. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Pruszcza Gdańskiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Pruszcza Gdańskiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Pruszcz Gdański. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Pruszcz Gdański.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Pruszczu Gdańskim.

  Geoportal gminy Pruszcz Gdański posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Pruszcz Gdański. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Pruszczu Gdańskim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Pruszcz Gdański przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Pruszczu Gdańskim.

  W Geoportalu Pruszcz Gdański przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Pruszcz Gdański. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Pruszczu Gdańskim. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Pruszcz Gdański zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Pruszcz Gdański, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Pruszcz Gdański oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Pruszcz Gdański.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Pruszcz Gdański. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Pruszcz Gdański są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Pruszcz Gdański podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Pruszcz Gdański.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Pruszczu Gdańskim. W Geoportalu gminy Pruszcz Gdański udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Pruszczu Gdańskim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Pruszcz Gdański.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Pruszcz Gdański. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Pruszcz Gdański.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Pruszcz Gdański, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Pruszcz Gdański. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Pruszcz Gdański.

 • Zabytki w gminie Pruszcz Gdański

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Pruszcz Gdański. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Pruszcz Gdański oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Pruszcz Gdański.

 • Informacje o wyborach w gminie Pruszcz Gdański

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Pruszcz Gdański. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Pruszcz Gdański i wiele istotnych informacji.

Geoportal Pruszcz Gdański dla mieszkańców

Geoportal Pruszcz Gdański jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Pruszcz Gdański. Na mapie Pruszcza Gdańskiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Pruszcz Gdański mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Pruszcz Gdański. Korzystając z map Geoportalu gminy Pruszcz Gdański w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Pruszcz Gdański są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Pruszcz Gdański dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Pruszcz Gdański dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu